[Chia sẻ] Album ảnh Dạ Huyền!

Thảo luận trong 'Giao lưu' bắt đầu bởi Bạch Long, 28 Tháng ba 2018.

 1. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  Không có gì đâu, chỉ đơn giản là có mấy tấm ảnh mà máy lại nặng quá nên là xả chút cho đỡ nặng máy mà thôi...
  Huyên xả ảnh của mình nên mọi người đi qua có tình cờ xem được thì đừng spam vào bài viết này nhé, loãng píc lắm đấy a.
  Không cần để lại dấu chân hay dấu tay gì đâu.
  [​IMG]
   
  Last edited: 29 Tháng tư 2018
  oOo Serly oOo, Dã Uyên and Kun Kute like this.
 2. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #1:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 28 Tháng ba 2018
  Dã Uyên, Genny and Kun Kute like this.
 3. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #2:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Dã Uyên, Tiêu Ly* and Genny like this.
 4. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #3:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Dã Uyên and Tiêu Ly* like this.
 5. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #5:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Dã Uyên and Genny like this.
 7. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #6:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Dã Uyên thích bài này.
 8. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #7
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #8
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #9
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  oOo Serly oOo thích bài này.
 11. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #10:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
   
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 12. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #11:
  [​IMG]
  IMG_3458.PNG IMG_3459.PNG IMG_3460.PNG IMG_3461.PNG IMG_3462.PNG IMG_3463.PNG IMG_3464.PNG IMG_3465.PNG IMG_3466.PNG IMG_3467.PNG
   
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 13. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #12:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 14. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #13:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  IMG_0016.JPG IMG_0017.JPG IMG_0018.JPG IMG_0019.JPG IMG_0034.JPG IMG_0257.JPG IMG_0259.JPG IMG_0423.JPG IMG_1497.JPG IMG_0036.JPG
   
  Last edited: 8 Tháng bảy 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 15. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #14:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  IMG_3312.JPG IMG_3141.JPG IMG_2650.PNG IMG_1500.JPG IMG_0273.JPG IMG_0259.JPG IMG_0255.JPG
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 8 Tháng bảy 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 16. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #15:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  IMG_2717.JPG IMG_2671.JPG IMG_1499.JPG IMG_1498.JPG IMG_0541.JPG IMG_0024.JPG IMG_0023.JPG IMG_0041.JPG
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 8 Tháng bảy 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 17. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #16:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 18. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #17:
  [​IMG]
  IMG_0136.JPG IMG_0146.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG IMG_1590.JPG IMG_3388.JPG IMG_3390.JPG IMG_3389.JPG IMG_3433.JPG IMG_3414.JPG
   
 19. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #18:
  [​IMG]
  IMG_1013.JPG IMG_1031.PNG IMG_1032.JPG IMG_1049.JPG IMG_1158.JPG IMG_1211.JPG IMG_1377.JPG IMG_1380.JPG IMG_1469.JPG IMG_1509.JPG
   
 20. Bạch Long

  Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

  #19:
  [​IMG]
  IMG_1476.PNG IMG_1477.JPG IMG_1478.JPG IMG_1489.JPG IMG_1490.JPG IMG_1494.PNG IMG_1510.JPG IMG_1690.JPG IMG_1767.JPG IMG_1792.JPG
   

Chia sẻ trang này