Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh

 1. Hải Rio
  Hải Rio
  cũng đang thắc mắc chuyện này
  31 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 2. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ha ha... Ta nghĩ ta đoán đúng đấy :v
  31 Tháng một 2017
 3. Hải Rio
  Hải Rio
  chắc là nó.... ngon
  31 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 4. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ta ăn rồi, chẳng có gì để có thể nói ngon, có nuốt được đâu mà kêu ngon.
  31 Tháng một 2017
 5. Hải Rio
  Hải Rio
  màu của nó,...kinh dị
  31 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 6. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  ._. Theo ta nó rất đẹp. ~~
  31 Tháng một 2017
 7. Hải Rio
  Hải Rio
  đẹp, ờ cứ cho là đẹp đi, nhưng kinh dị
  31 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 8. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Cũng hơi hơi... Nhớ hôm trước ta còn nhầm máu với sơn :)
  31 Tháng một 2017
 9. Hải Rio
  Hải Rio
  máu khác sơn chớ, sơn nó kinh dị hơn
  1 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 10. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  ._. Vậy mà ta nhầm mới hay.
  1 Tháng hai 2017
 11. Hải Rio
  Hải Rio
  cô hay thật
  1 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 12. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  ha ha... (cười gượng)
  4 Tháng hai 2017
 13. Hải Rio
  Hải Rio
  con gái mà cười lộ liễu ha
  6 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 14. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Thật xin lỗi, vừa rồi ta mới để ý giới tính của đằng ấy... Chất thật! Mà đằng ấy là nam thật à?
  7 Tháng hai 2017
 15. Hải Rio
  Hải Rio
  chẳng lẽ là con gái? thật là...............................
  9 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 16. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Rất xin lỗi :v...
  10 Tháng hai 2017
 17. Hải Rio
  Hải Rio
  thôi, ta là đại ca, không chấp cô
  13 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 18. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Đại ca cái con khỉ ấy! Bao nhiêu tuổi mà...
  14 Tháng hai 2017
 19. Hải Rio
  Hải Rio
  lớn hơn cô
  16 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 20. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  @@ Không bàn vấn đề này nữa, ta không biết nói gì rồi...
  16 Tháng hai 2017
 21. Hải Rio
  Hải Rio
  ảo ảnh phong vô lẵng là gì?
  16 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 22. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Gió không lạnh chỉ là ảo ảnh.
  21 Tháng hai 2017
 23. Hải Rio
  Hải Rio
  hay đó chứ
  24 Tháng hai 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 24. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  24 Tháng bảy 2017