Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh

 1. Bông Lan Vương
  Bông Lan Vương
  Bị chê lớn rồi không được mừng tuổi chớ gì ^^
  27 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 2. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Không phải, chỉ là có cảm giác rất phiền. Bọn trẻ con cứ quấn lấy chân, rất bực.
  27 Tháng một 2017
  Bông Lan Vương thích bài này.
 3. Bông Lan Vương
  Bông Lan Vương
  Tui là trẻ con cứ đến là chạy mất hút, khi nào ăn cơm thì trở lại.
  27 Tháng một 2017
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 4. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  >.< Trước kia tui cũng vậy.
  28 Tháng một 2017
  Bông Lan Vương thích bài này.