Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry Kun's

 1. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Tỷ đang sáng tác truyện. Muội còn theo dõi không? Bên santruyen ấy?
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 2. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Có a , truyện ngày càng gay cấn đó tỷ
  26 Tháng mười 2016
 3. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Thế mà không thấy gạch đá gì hết
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 4. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Thế mà không thấy gạch đá gì hết
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 5. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Tại em k dùng fb nên k pít nhận xét thế nào
  26 Tháng mười 2016
 6. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Vậy lập face ik
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 7. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Em k thick fb cho lắm
  26 Tháng mười 2016
 8. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Vậy thôi không sao
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 9. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Truyện của tỷ nhieu lượt đọc nhỉ ?!
  26 Tháng mười 2016
 10. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Tỷ cũng thấy khá bất ngờ
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 11. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Truyện hay vậy cơ mà
  26 Tháng mười 2016
 12. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Tỷ thấy vẫn còn bình thường lắm lại có chút nhàm
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.
 13. Cherry Kun's
  Cherry Kun's
  Nhàm gì tỷ ?? Truyện như vậy là hay hay hay lắm luôn oy
  26 Tháng mười 2016
 14. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Mơn muội ^^!
  26 Tháng mười 2016
  Cherry Kun's thích bài này.