Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi heo dễ thương(chery)

 1. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  22 Tháng mười 2016
  heo dễ thương(chery) thích bài này.
 2. heo dễ thương(chery)
  heo dễ thương(chery)
  giới thiệu đi
  22 Tháng mười 2016
 3. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Bạn cần biết những gì?
  22 Tháng mười 2016
  heo dễ thương(chery) thích bài này.
 4. heo dễ thương(chery)
  heo dễ thương(chery)
  tên, tuổi, nơi đang sống
  22 Tháng mười 2016
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 5. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Những gì bạn muốn biết tất cả đã được hiện ở hồ sơ rồi mà! Tên Lãnh nơi ở Phong Thần Điện, còn tuổi xin mạn phép không trả lời!●﹏●
  22 Tháng mười 2016
  heo dễ thương(chery) thích bài này.
 6. heo dễ thương(chery)
  heo dễ thương(chery)
  thôi không cần biết gì nữa đâu --!
  22 Tháng mười 2016
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.
 7. Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh
  ╭(╯ε╰)╮
  23 Tháng mười 2016
  heo dễ thương(chery) thích bài này.
 8. heo dễ thương(chery)
  23 Tháng mười 2016
  Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh thích bài này.