Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quỷ Thiên Lam

 1. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  23 Tháng chín 2016
  Đừng làm phiền and _Mun_ like this.
 2. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Truyện ở đây, Lam xoá rồi đừng tìm nữa nha!!! Ok. Còn @Yêu Nguyên ca nếu khó cop quá nói Lam qua hộp thoại, Lam gửi riêng cho ok!
  23 Tháng chín 2016
  Đừng làm phiền and _Mun_ like this.
 3. Đừng làm phiền
  Đừng làm phiền
  sao bn hok viết truyện ở đây nữa
  23 Tháng chín 2016
 4. Quỷ Thiên Lam
  Quỷ Thiên Lam
  Nhờ mod chuyển bài thành loạn lên không đăng nữa
  24 Tháng chín 2016
  Đừng làm phiền thích bài này.
 5. Đừng làm phiền
  24 Tháng chín 2016