Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đừng làm phiền

 1. Vũ Tuyết Thiên Lam
  16 Tháng chín 2016
 2. Đừng làm phiền
  Đừng làm phiền
  vâng, truyện của bạn hay lắm, mk sẽ luôn luôn ủng hộ truyện của bạn
  16 Tháng chín 2016
  Đông Vân Triều thích bài này.
 3. Vũ Tuyết Thiên Lam
  Vũ Tuyết Thiên Lam
  Cảm ơn bạn
  16 Tháng chín 2016
 4. Đừng làm phiền
  17 Tháng chín 2016
  Vũ Tuyết Thiên Lam thích bài này.