Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ame Snowed

 1. Hứa Đồng
  Hứa Đồng
  còn sống đây. =))))
  16 Tháng tư 2016
 2. Ame Snowed
  Ame Snowed
  Vậy cứ tiếp tục viết chị nhá. Em hóng OvO
  16 Tháng tư 2016
  Froissé thích bài này.
 3. Hứa Đồng
  Hứa Đồng
  đợi c viết xog c gửi cho. :b
  16 Tháng tư 2016
  Froissé thích bài này.
 4. Ame Snowed
  Ame Snowed
  TT^TT Nhớ đó!!! Người ta trông đợi ở chị *vẫy vẫy khăn*
  18 Tháng tư 2016
  Froissé and Hứa Đồng like this.