Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Múp'x Sociu'x
  Múp'x Sociu'x
  Ca lấy vk sao? :(
  26 Tháng tám 2018
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  26 Tháng tám 2018
 3. Múp'x Sociu'x
  Múp'x Sociu'x
  Oa :( Kg thích tí nào :(
  26 Tháng tám 2018
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Chấp nhận đi... =))
  27 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.