Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Khách Vip nha... :v
  22 Tháng tám 2018
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Có người cưới hỏi mà không thấy mời ta nha!
  23 Tháng tám 2018
 3. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Ta có tag ngươi vào đơn đăng kí tổ chức mà... :"
  25 Tháng tám 2018
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Thấy rồi a, tại trước không thấy thông báo thôi ahiuhiu! Ngại quớ mà!
  26 Tháng tám 2018