Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Muội vẫn khỏe, nhưng sẽ khỏe hơn nữa nếu như tiền của ca tặng là 5000...
  14 Tháng tám 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  :)) Muội muốn xuống âm phủ r ah :))
  17 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  18 Tháng tám 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  ừ, tốt :3
  18 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  À mà xuống đó rồi có còn gặp ca nữa không ạ?
  18 Tháng tám 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 6. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  í, hình như có :v
  19 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 7. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vậy tiện thể muội đòi tiền lún :))
  19 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.