Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu

 1. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  k, ngủ đi là tốt nhất
  8 Tháng tám 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 2. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Giá mà ngủ được. :)
  8 Tháng tám 2018
  Genny thích bài này.
 3. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Thuốc mê k tỷ :))
  9 Tháng tám 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 4. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Không cần. =)))
  9 Tháng tám 2018
  Genny and Chỉ là Tôi like this.
 5. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  ý tỷ là không cần hay không "cần"
  10 Tháng tám 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 6. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Vốn là không cần. =)))
  10 Tháng tám 2018
  Genny thích bài này.
 7. Mạt Du
  Mạt Du
  Chị nói bậy nào
  10 Tháng tám 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 8. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  @Mạt Du chị nào có nói gì bậy nào. =))
  10 Tháng tám 2018
  Genny thích bài này.
 9. Mạt Du
  Mạt Du
  Bậy nghĩa bóng nhơ chị. Là nói linh tinh đó
  10 Tháng tám 2018
  Genny and Lạc Mỹ Xuyên Thu like this.
 10. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Chị nói bâng quơ ấy mà. =))
  10 Tháng tám 2018
  Genny and Mạt Du like this.
 11. Chỉ là Tôi
  11 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.