Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Múp'x Sociu'x

 1. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Sao biết mai ta lên trường?...
  7 Tháng tám 2018
 2. Bách Duy
  Bách Duy
  M ở trường nổi quá mà.
  9 Tháng tám 2018
 3. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Nổi qq... =))
  9 Tháng tám 2018
 4. Múp'x Sociu'x
  Múp'x Sociu'x
  Năm ngoái trên báo tường của trường í :3
  13 Tháng tám 2018
 5. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  WTF chung trường?...
  16 Tháng tám 2018
 6. Múp'x Sociu'x
  Múp'x Sociu'x
  Bh ca mới biết hả? :v
  17 Tháng tám 2018
 7. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Đựu... Ra trường rr hay sao?
  17 Tháng tám 2018
 8. Múp'x Sociu'x
  Múp'x Sociu'x
  Ra năm ngoái rồi, đã bảo e lớn hơn ca 1t mak :3
  20 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 9. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Mi nguy hiểm vl...
  22 Tháng tám 2018