Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Lan Thảo

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ơi. Chị đây! Sao vậy?
  3 Tháng tám 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 2. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Không :)) em chỉ sang thăm chị thôi ạ.
  3 Tháng tám 2018
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Sang thăm có mang quà qua hơm nè. =))
  3 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo and Froissé like this.
 4. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hông có nè :)) em chỉ mang theo em thôi :> chị có chịu lấy không?
  3 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 5. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lấy em à? Có ăn được không? :)))
  3 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 6. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nô ;_; lấy thôi chứ không cho ăn đâu.
  3 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 7. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lấy được mà hơm ăn được thì khó chịu lắm nha. =)) đồ ăn dâng trước mắt mà không ăn là phạm tội đấy.
  3 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hu hu :< người ta còn chong chắng ngây thơ mà ai cho ăn đâu. Chỉ ngắm thôi là được rồi =))).
  4 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 9. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ngắm có no được hem!! :3
  Dù gì thì cũng cho cắn một miếng đỡ đói, ahihi. ^^
  4 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 10. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nô ;_; chị mà cắn là em hờn đấy.
  4 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 11. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ư, thế thì không cắn nữa. :3
  Em nỡ để chị đói thế sao. #.#
  4 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 12. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Chị về mà không sang thăm em :'( nên em bỏ đói chị luôn :3.
  4 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 13. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Này... chị có nhắn với em trên mess mà. :3
  4 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 14. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nhưng chị không sang thăm em gì cả :'( em sẽ hờn chị đó.
  4 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 15. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ơ hay. Cô hờn chị thì nói chứ cái lý này chị hơm chịu đâu. =.= Chị có sang thăm ai bao giờ đâu.
  4 Tháng tám 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 16. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  :'( Nô ;_; em hờn thiệt rồi.
  4 Tháng tám 2018
 17. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  ...
  Cô này là đang bắt nạt chị! T_T
  4 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo and Froissé like this.
 18. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nô ;_; em thương chị mà :'3 có bắt nạt lúc nào đâu.
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 19. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thế là không hờn chị nữa. :))
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 20. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Thương thôi chứ không yêu :v nên vẫn hờn =))).
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 21. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thế làm sao em mới hết hờn. :'3
  Ơ, mà chị làm gì cho cô hờn chứ. :3
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 22. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nô ;_; em sẽ hờn chị lâu thiệt là lâu luôn :)) hí hí.
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 23. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Em hết thương chị rồi. :)))
  5 Tháng tám 2018
  Froissé and Mộc Lan Thảo like this.
 24. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Em vẫn thương mà :'( chỉ là không yêu thôi. =)) nên vẫn hờn dài dài nhé <3.
  5 Tháng tám 2018
 25. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Hừ. Không cần phải nhắc đi nhắc lại là em không yêu chị. :3
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 26. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Thì em thương chị mà :'(.
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 27. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thương chị mà hờn chị. :3 ư, cô kì thị chị không được yêu.
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 28. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Nô ;_; cứ yêu rồi thương rồi không yêu làm em đau đầu quá cơ :'(. Mình chuyển đi chị ơi =))).
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 29. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Chị thấy vui mà. =)))) bao lâu rồi chị cô không sến như thế.
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 30. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Thôi chị sến không đúng lúc gì cả :)).
  5 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 31. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Thế bao giờ mới đúng lúc. =)))
  5 Tháng tám 2018
  Mộc Lan Thảo thích bài này.
 32. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  Hmm... :)) em không biết nhưng nô phải bây giờ :>.
  6 Tháng tám 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.