Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Froissé

 1. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Cái mùi trá hình nồng nặc...
  3 Tháng tám 2018
  Froissé thích bài này.
 2. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Ủa vừa chào tỷ tỷ cơ mà, sao giờ là bạn rồi? :'(
  3 Tháng tám 2018
  Froissé thích bài này.
 3. Froissé
  Froissé
  Mình là mem mới mà.
  3 Tháng tám 2018
 4. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Mem mới gia nhập từ 2015 kìa. :'(
  3 Tháng tám 2018
  Froissé thích bài này.
 5. Froissé
  Froissé
  Mình là hacker nhé.
  3 Tháng tám 2018
 6. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Hacker gọi mình là tỷ tỷ kìa. :'(
  3 Tháng tám 2018
  Froissé thích bài này.
 7. Froissé
  Froissé
  Tại mình trẻ hơn bạn. :'>
  3 Tháng tám 2018
 8. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  ... Tuổi trẻ tài cao kìa. :c Em ăn gì mà thông minh thế? Chỉ tỷ tỷ với. ~ =)))
  3 Tháng tám 2018
  Mỗ Thiết and Froissé like this.
 9. Froissé
  Froissé
  Bào ngư vi cá
  3 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 10. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  ... Nhà gì giàu ế? :c Chỉ các món bình dân nào. :'(
  3 Tháng tám 2018