Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Gia đây.
  3 Tháng tám 2018
  Genny and Froissé like this.
 2. Genny
  Genny
  Gia đổi tên nick ạ
  3 Tháng tám 2018
  Froissé thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ừm, tại ca thấy cái tên lúc trước dài quá đi.
  3 Tháng tám 2018
  Genny and Froissé like this.
 4. Genny
  Genny
  Kk tên nào cx đẹp
  3 Tháng tám 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  (^-^)
  4 Tháng tám 2018
  Genny thích bài này.