Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sakura neta

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  2 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 2. Sakura neta
  Sakura neta
  Mình la mochi còn bạn
  3 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình là Nhi.
  4 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 4. Sakura neta
  28 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 5. Sakura neta
  Sakura neta
  17t còn b
  28 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  28 Tháng tám 2018