Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Không đâu nếu có nhuộm cũng sẽ nhuộm màu xanh khói.
  1 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Blue hair chuyển sang Green hair hửm? Hay vẫn là màu j đấy của Blue?...
  1 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng không rõ nhưng tui yêu màu đen to nhiên của tóc hơn
  2 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Tóc Đen? Nghe tên thế này cũng hay...
  3 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nhưng mà tui thích tên hiện tại hơn
  3 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 6. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Yêu râu Xanh hay hơn... :v
  4 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hay là ông để tên này đi
  4 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 8. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Noop... Xin kiếu :v
  4 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ông bảo tên hay mà
  5 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 10. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Để giành cho mi... :")
  6 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ngại quá người bảo hay là ông không phải tui nên khỏi để dành
  6 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 12. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Bỏ vấn đề đấy đi, Blue đang sầu chuyện j à?...
  6 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 13. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chuyện gia đình
  6 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 14. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Cố gắng vui vẻ nhé... :"(
  7 Tháng tám 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 15. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cảm ơn
  7 Tháng tám 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.