Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Cái tên này hơi thô... nhưng cũng được. =)))
  Hallo Tử. :'3333
  1 Tháng tám 2018
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Holla... Lâu rr sức khỏe của Nước dạo này thế nào? :")
  3 Tháng tám 2018
 3. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Thủy vẫn khỏe lắm. =))) Còn Tử như thế nào hjhj. =))))
  3 Tháng tám 2018
  Mỗ Thiết thích bài này.
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Là đại khỏe đó... :">
  Mùa hè ko lo, mùa đông sẽ sang thăm Water nhiều hơn :"
  4 Tháng tám 2018