Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Kun Kute
  Kun Kute
  Ố ồ cái avt của ca kìa?
  22 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Em thấy gì?
  22 Tháng bảy 2018
  Kun Kute thích bài này.
 3. Kun Kute
  Kun Kute
  Anh gì đó đó...
  25 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao em?
  25 Tháng bảy 2018
  Kun Kute thích bài này.
 5. Kun Kute
  Kun Kute
  Anh áo trắng đó ca...ca nhớ hông?
  27 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nhớ gì cơ?
  28 Tháng bảy 2018