Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun Kute

 1. Genny
  Genny
  Má yêu của con
  17 Tháng bảy 2018
 2. Kun Kute
  Kun Kute
  Con ăn chưa?
  17 Tháng bảy 2018
 3. Genny
  Genny
  Rồi máaa
  17 Tháng bảy 2018
 4. Kun Kute
  Kun Kute
  Sáng hảo nghe gái yêu!
  18 Tháng bảy 2018