Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Genny
  Genny
  ╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣ ╠╬██████████╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
  17 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  ╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣ ╠╬██████████╬╣ ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣ ╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
  17 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Cho Vàng đi, tỷ lấy.
  20 Tháng bảy 2018
 4. Genny
  Genny
  Đưa luôn, nà tỷ.
  20 Tháng bảy 2018
 5. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Vàng nén, hàng thật đích thực mới được >_<
  21 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.