Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Đoan Mộc Uyên Tư
  Đoan Mộc Uyên Tư
  nhớ Nhạ Nhi quá mèn ơi~~~~~~
  13 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  May là vẫn nhớ tui...
  14 Tháng bảy 2018
  Đoan Mộc Uyên Tư thích bài này.
 3. Đoan Mộc Uyên Tư
  Đoan Mộc Uyên Tư
  Ủa mà pạn là ai z? (Đùa theo ik)
  14 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình cũng chẳng biết bạn nữa...
  14 Tháng bảy 2018
  Đoan Mộc Uyên Tư thích bài này.
 5. Đoan Mộc Uyên Tư
  Đoan Mộc Uyên Tư
  ơ, z s nói nhớ mik (pạn lạ thật)
  14 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Chắc có lẽ bạn tựa tựa người quen của mình nên mình mới nhầm...
  14 Tháng bảy 2018
  Đoan Mộc Uyên Tư thích bài này.
 7. Đoan Mộc Uyên Tư
  Đoan Mộc Uyên Tư
  ồ! mà có ai tựa mà giống thế này không? Bạn thật là
  14 Tháng bảy 2018