Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kiều Vân Du

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ô hô hô, tỉ biết gì ạ?
  5 Tháng bảy 2018
  jmmy and Kiều Vân Du like this.
 2. Kiều Vân Du
  Kiều Vân Du
  Thực ra Du biết hết đám sói là nhữg ai. Mà chết cả rồi nói ra cũng k qan trọng nữa :)
  7 Tháng bảy 2018
  jmmy thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Thật ra thì chuyện này cũng không khó nghĩ lắm ạ.
  7 Tháng bảy 2018
  Kiều Vân Du thích bài này.
 4. Kiều Vân Du
  Kiều Vân Du
  Du là Du rất nể suy luận cũg như cách đề phòg của em. Sau khi chết, Su đã nói cho Du :)
  8 Tháng bảy 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Thật ra thì em vẫn còn non lắm a.
  9 Tháng bảy 2018