Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Yên tâm đi, kì này có Đậu Flu tham gia nên ta sẽ chu đáo...
  3 Tháng bảy 2018
 2. Flute
  Flute
  Ta vẫn là chủ chi đấy, đừng có linh tinh nhé!
  3 Tháng bảy 2018
 3. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Linh tinh mô... Bảo là sẽ tiếp đãi Đậu Flu chu đáo :">
  3 Tháng bảy 2018
 4. Flute
  Flute
  Ghê.
  5 Tháng bảy 2018