Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Sao ấy :3
  4 Tháng bảy 2018
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hết xu.
  5 Tháng bảy 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 3. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  :v vay k :3 lãi 100% 1 ngày :v
  5 Tháng bảy 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 4. TranThienDanMacVu
  6 Tháng bảy 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 5. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  <(") Gia vay không, đây lấy lãi có 5% hoy. ;>
  6 Tháng bảy 2018
 6. Chỉ là Tôi
  6 Tháng bảy 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Các người ác quá, đợi ta lãnh lương tháng sau đi thấy. 5% cũng được, chừng nào làm giấy.
  7 Tháng bảy 2018
  Chỉ là Tôi and jmmy like this.
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  # serly : 5%/1s đúng k :3
  7 Tháng bảy 2018
 9. TranThienDanMacVu
  7 Tháng bảy 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.