Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ♦Tiểu◘Thư♦

 1. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  *Dắt vào* Vào đây ta nói cái này...
  29 Tháng sáu 2018
 2. ♦Tiểu◘Thư♦
  ♦Tiểu◘Thư♦
  Nghe nè nói đi~
  1 Tháng bảy 2018
 3. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Nhờ Hime 1 việc... :"
  1 Tháng bảy 2018
 4. ♦Tiểu◘Thư♦
  ♦Tiểu◘Thư♦
  Nói đi nghe luôn nè~
  1 Tháng bảy 2018
 5. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Cuối tuần gọi cho con em ta rủ nó đi chơi đâu đó đi...
  2 Tháng bảy 2018
 6. ♦Tiểu◘Thư♦
  ♦Tiểu◘Thư♦
  Ngươi âm mưu cái j đấy~
  2 Tháng bảy 2018
 7. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Nó ko nên có mặt ở nhà lúc đấy... Làm ơn giúp :"(
  3 Tháng bảy 2018
 8. ♦Tiểu◘Thư♦
  ♦Tiểu◘Thư♦
  Tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó phớ hơm?~
  3 Tháng bảy 2018
 9. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Sao biết hay rứa?...
  4 Tháng bảy 2018
 10. ♦Tiểu◘Thư♦
  ♦Tiểu◘Thư♦
  Hime mà a~
  13 Tháng bảy 2018