Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Đoan Mộc Uyên Tư
  Đoan Mộc Uyên Tư
  Dc ư, tại tỉ chỉ thấy nút sửa và repot thoi
  28 Tháng sáu 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Trong hộp thoại hả tỉ?
  29 Tháng sáu 2018
  Đoan Mộc Uyên Tư thích bài này.
 3. Đoan Mộc Uyên Tư
  29 Tháng sáu 2018
  Genny and Dã Uyên like this.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Nếu trong hộp thoại thì em không xoá được vì em chỉ quản lí box sáng tác thôi.
  29 Tháng sáu 2018
  Đoan Mộc Uyên Tư thích bài này.