Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trucxinh0505

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Hehe...
  27 Tháng sáu 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Tỷ xóa bài viết của tỷ đi ạ, em không muốn người khác thấy...
  27 Tháng sáu 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 3. trucxinh0505
  27 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 4. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Muội là người ra đi trước sao?
  28 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ừm...
  29 Tháng sáu 2018
  trucxinh0505 thích bài này.
 6. trucxinh0505
  trucxinh0505
  Đợi đợt 3, làm sói sống dai hơn.
  29 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.