Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jmmy

 1. SuShii
  SuShii
  Genny à?
  25 Tháng sáu 2018
  jmmy thích bài này.
 2. SuShii
  SuShii
  Hay nick nào nữa @@
  25 Tháng sáu 2018
  jmmy thích bài này.
 3. jmmy
  jmmy
  Genny nè tỷ
  25 Tháng sáu 2018
  SuShii thích bài này.
 4. SuShii
  SuShii
  Tỷ gửi 1 bài beta bên kia ou đó
  25 Tháng sáu 2018
  jmmy thích bài này.
 5. jmmy
  jmmy
  muội không nhớ mật khẩu face, tỷ giử qua đây đi tỷ
  26 Tháng sáu 2018