Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thương nana

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội gửi xu cho ca chi rứa?
  23 Tháng sáu 2018
 2. Thương nana
  Thương nana
  Hả, vậu thôi ca gửi lại cho mụi đi mà T.T
  6 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vụ gì thế? Nói đi cả gửi lại cho.
  7 Tháng bảy 2018
  Murasaki thích bài này.
 4. Thương nana
  Thương nana
  Kcj, ca gửi lại xu cho mụi điT.T
  9 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nói đi ca gửi.
  12 Tháng bảy 2018
  Murasaki thích bài này.