Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Flute
  Flute
  Dù sao cũng không phải chết đầu tiên là tốt rồi.
  22 Tháng sáu 2018
 2. Genny
  Genny
  Chết đầu do tên quá dài
  22 Tháng sáu 2018
 3. Flute
  Flute
  Khổ vậy đấy.
  23 Tháng sáu 2018
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Thấy chưa... Ca nghi Ngạn đâu phải là oan
  23 Tháng sáu 2018