Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Flute
  Flute
  Dù sao cũng không phải chết đầu tiên là tốt rồi.
  22 Tháng sáu 2018
  jmmy, Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 2. Genny
  Genny
  Chết đầu do tên quá dài
  22 Tháng sáu 2018
  jmmy, Vũ Nhạ Nhi and Flute like this.
 3. Flute
  Flute
  Khổ vậy đấy.
  23 Tháng sáu 2018
  jmmy and Vũ Nhạ Nhi like this.
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Thấy chưa... Ca nghi Ngạn đâu phải là oan
  23 Tháng sáu 2018