Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao cạn lời vậy cưng?
  22 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Con gái?
  22 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Em gái.
  22 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Chu Tử Y like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Chả lẽ ca là Lolicon?...*nghi ngờ*
  10 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khụ khụ, cả tộc ai cũng biết
  12 Tháng bảy 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Muội chưa biết vụ này, sao ca giấu muội hử...
  13 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tại mọi người kết bạn facebook với ca á.
  17 Tháng bảy 2018 lúc 09:39
  Murasaki and Vũ Nhạ Nhi like this.