Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao cạn lời vậy cưng?
  22 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  22 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Em gái.
  22 Tháng sáu 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Chả lẽ ca là Lolicon?...*nghi ngờ*
  10 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khụ khụ, cả tộc ai cũng biết
  12 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Muội chưa biết vụ này, sao ca giấu muội hử...
  13 Tháng bảy 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tại mọi người kết bạn facebook với ca á.
  17 Tháng bảy 2018