Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Genny
  Genny
  Ca Thiên thủ võ
  22 Tháng sáu 2018
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  ... Tính đánh đòn vì tội ăn hiếp Nhi nhưng thôi vì cái chết của em :">
  23 Tháng sáu 2018
 3. Genny
  Genny
  Nói trắng Nhi ăn hiếp em còn nhiều hơn em ăn hiếp Nhi
  23 Tháng sáu 2018
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Hah... Thôi thì anh chẳng bênh ai hết :">
  23 Tháng sáu 2018
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  23 Tháng sáu 2018
 6. jmmy
  jmmy
  híc Nhi ăn hiếp Gen mà.
  máy minh bị hư nũa òi nên dùng máy bạn
  23 Tháng sáu 2018
 7. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  ... Ko bênh Nhi nhưng vẫn cực kì yêu nha *Nựng má*
  24 Tháng sáu 2018
 8. jmmy
  jmmy
  ôi trời
  24 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.