Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Bởi vì “3” là số, còn “Bốn” là chữ...
  24 Tháng sáu 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ...
  25 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Đúng mà Gia...
  25 Tháng sáu 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Được rồi, ý gia là tại sao chỉ có 3 mà không phải là 4.
  25 Tháng sáu 2018