Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Bởi vì “3” là số, còn “Bốn” là chữ...
  24 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 2. TranThienDanMacVu
  25 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Đúng mà Gia...
  25 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 4. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Được rồi, ý gia là tại sao chỉ có 3 mà không phải là 4.
  25 Tháng sáu 2018