Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sakura neta

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  19 Tháng sáu 2018
  Bàn Tay Ma Thuật thích bài này.
 2. Sakura neta
  Sakura neta
  Mik tên trag còn b
  20 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mình tên Nhi.
  20 Tháng sáu 2018
 4. Sakura neta
  Sakura neta
  B bn tuổi
  22 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  22 Tháng sáu 2018
 6. Sakura neta
  16 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.