Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tô tiên sinh

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Đm vậy tớ là đồ bỏ đi luôn nhỉ!
  18 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 2. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Ai bảo lúc trước tui mang thịt đi cậu ko tin
  19 Tháng sáu 2018
 3. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  *nói nhỏ* đây là tui ám chỉ cậu đấy
  Đm gì -_-!
  19 Tháng sáu 2018
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Xuỳ xuỳ đm là đất mẹ đấy! =_=
  19 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 5. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Thì đất mẹ đi vt tắt để hiểu lầm ak
  20 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  Ai kêu đầu óc cậu không trong sáng làm giề!
  20 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 7. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Cậu chong xáng hơn đấy
  24 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 8. Bạch Long
  Bạch Long
  Ít nhất là trong sáng hơn cậu!
  Từ vụ qua nhà tớ xem e hèm là tớ dám khẳng định! Muahaha
  24 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 9. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Hứ
  Khẳng định cậu không xem trộm đuy
  24 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 10. Bạch Long
  Bạch Long
  Hứ cậu là tên khơi mà mà!
  24 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 11. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Xem cả
  Tòng phạm ╮(╯▽╰)╭
  25 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 12. Bạch Long
  Bạch Long
  Xời xời, cái tên biến thái nhà cậu!
  25 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 13. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Biến thái là vt tắt của từ biến đổi trạng thái @.@
  26 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 14. Bạch Long
  Bạch Long
  Viện cớ, tất cả chỉ là viện cớ! /Lắc đầu cười trừ/
  26 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 15. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Cậu chưa học sinh à XD
  27 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 16. Bạch Long
  Bạch Long
  Học sinh! Tớ đang là học sinh mừ! ^3^
  27 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 17. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Cắt tóc ngắn rồi...
  27 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 18. Bạch Long
  Bạch Long
  Xạo rồi, gửi ảnh qua mess mới tin!
  27 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.
 19. Tô tiên sinh
  Tô tiên sinh
  Cắt thật
  Mai trả hàng rủ cả là bt
  28 Tháng sáu 2018
  Bạch Long thích bài này.
 20. Bạch Long
  Bạch Long
  Hàng này khó hơn trước, tớ nghĩ là chủ nhật cũng không xong nổi!
  28 Tháng sáu 2018
  Tô tiên sinh thích bài này.