Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Giờ mới rep, sr ca•﹏•
  23 Tháng sáu 2018
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ừa, mấy bữa lặn đâu s h mới nhoi
  23 Tháng sáu 2018
 3. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Èo, dạo này diễn đàn lại vắng vẻ mà
  25 Tháng sáu 2018
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Thì muội cx đâu có cần vắng luôn đâu :3
  25 Tháng sáu 2018
 5. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ha ha mấy nay mụi chỉ chăm onl face
  26 Tháng sáu 2018
 6. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Facebook á
  26 Tháng sáu 2018
 7. Diva Điệp Tử
  27 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ui ~ chán quá, k chơi ma sói à Ám :3
  2 Tháng bảy 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.