Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Flute
  Flute
  Ớ?
  13 Tháng sáu 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ớ cái gì :3
  14 Tháng sáu 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Dạo này làm sao?
  14 Tháng sáu 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Dạo này hâm hâm í
  14 Tháng sáu 2018
  Flute thích bài này.
 5. Flute
  Flute
  Có phải đang nói con Hân?
  14 Tháng sáu 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 6. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ta nói ai mà đăng lên tường ở dưới hoy mà :p ( chăngr biết là Hân hay ngươi nữa. :3 )
  14 Tháng sáu 2018
  Flute thích bài này.
 7. Flute
  Flute
  Tất nhiên là ta rồi. Thi xong rồi thì nhờ Hân coi làm cái gì nữa.
  14 Tháng sáu 2018
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ớ thế hân đâu
  14 Tháng sáu 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  Hỏi nó í. == Tại sao ta phải nói cho ngươi.
  14 Tháng sáu 2018