Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Tại em thấy nó dư với yêu cầu mỗi tháng nên xoá ạ.
  13 Tháng sáu 2018
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Ngày mai em sẽ sưu bù 10 chương.
  13 Tháng sáu 2018
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Dư cũng không được xóa, em không thấy nhưng anh thấy.
  13 Tháng sáu 2018
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  14 Tháng sáu 2018
  Bàn Tay Ma Thuật and Genny like this.