Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chỉ là Tôi

 1. Genny
  Genny
  Ahaha
  11 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Chỉ là Tôi like this.
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  *túm lại* cười gì !!!
  12 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 3. Genny
  Genny
  Tại mắc cười á kkkk
  12 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Chỉ là Tôi like this.
 4. Chỉ là Tôi
  12 Tháng sáu 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 5. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Hi hi...
  12 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.