Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đàm Hy

 1. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Trả tiền bản quyền tus. =))
  11 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ, Lucie and Đàm Hy like this.
 2. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Bản quyền gì ở đây :v
  11 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 3. Nhược Tâm
  11 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 4. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Có giống chị đâu =)))
  11 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.