Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Genny
  Genny
  Vui quá
  11 Tháng sáu 2018
 2. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Uây sướng nhỉ, máy anh thì đang hỏng :(
  11 Tháng sáu 2018
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Tội quá hí hí.
  11 Tháng sáu 2018
 4. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Trời, không thương anh thì thôi còn cười
  11 Tháng sáu 2018
 5. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Thương được chưa, hi hi.
  11 Tháng sáu 2018
 6. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Hmm... Ko ổn tí nào :((
  12 Tháng sáu 2018
 7. Chỉ là Tôi
  12 Tháng sáu 2018
 8. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Cưới chồng khi nào ấy, hình như anh vừa thoát mấy vụ tiền mừng cưới thì phải :3
  12 Tháng sáu 2018
 9. Genny
  Genny
  Ban trai đó
  12 Tháng sáu 2018
 10. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  H mới biết
  12 Tháng sáu 2018