Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Hành gì tỷ?
  10 Tháng sáu 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Đục tường nhà tỷ...
  10 Tháng sáu 2018
 3. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  10 Tháng sáu 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Bây giờ comt cũng phải duyệt thấy không quen lắm:v
  10 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.