Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Hành gì tỷ?
  10 Tháng sáu 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Đục tường nhà tỷ...
  10 Tháng sáu 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Hì hì.
  10 Tháng sáu 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Bây giờ comt cũng phải duyệt thấy không quen lắm:v
  10 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.