Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Genny
  Genny
  Có ai bị j ko Nhi
  10 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Không có.
  10 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 3. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Ko cháy nhà em là yên tâm rr...
  10 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 4. Genny
  Genny
  10 Tháng sáu 2018
 5. Vương Hàn Thiên Tử
  10 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.