Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đàm Hy

 1. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Đổi qua gì?
  9 Tháng sáu 2018
 2. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Đan Tâm, có tên chị =))
  9 Tháng sáu 2018
 3. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Lạy god.
  9 Tháng sáu 2018
 4. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Hí hí :> Đan vào chị Tâm hahaaa :v
  9 Tháng sáu 2018
 5. Sương Khói Điêu Linh
  Sương Khói Điêu Linh
  Hihi tên mị nghĩ này =))))))))))
  9 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đan trong Tuyết Linh Đan?
  9 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 7. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Đan là Đan thôi, sao phải gắn vào tên ai?
  10 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 8. Đàm Hy
  Đàm Hy
  10 Tháng sáu 2018
  Nhược Tâm and Diên Vĩ like this.
 9. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Vớ vẩn.
  10 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 10. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Vớ vẩn chỗ nào =3=
  10 Tháng sáu 2018
  Nhược Tâm and Diên Vĩ like this.