Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huyền băng nhi

 1. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Chuẩn đấy
  12 Tháng sáu 2018
  Huyền băng nhi thích bài này.
 2. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Nói đúng ra là lười thì mới chuẩn
  14 Tháng sáu 2018 lúc 06:15
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 3. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Làm người không có danh hiệu đâu phải là lười đâu :3
  14 Tháng sáu 2018 lúc 13:29
 4. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Là em lười đây, truyện dài còn chưa có, toàn truyện ngắn không, lười còn gì
  14 Tháng sáu 2018 lúc 17:40
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 5. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Thì còn hơn anh, anh còn chưa có truyện nào :3
  14 Tháng sáu 2018 lúc 20:13
 6. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Thật ạ –_—|||
  14 Tháng sáu 2018 lúc 22:15
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 7. Chỉ là Tôi
  15 Tháng sáu 2018 lúc 13:46
 8. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  Em nhớ anh có bài thơ nào đó... :3
  16 Tháng sáu 2018 lúc 05:04
  Chỉ là Tôi thích bài này.
 9. Chỉ là Tôi
  Chỉ là Tôi
  Ừ, có 2 bài chứ mấy :3
  16 Tháng sáu 2018 lúc 06:47
 10. Huyền băng nhi
  Huyền băng nhi
  S ko viết đi, em nghĩ anh viết truyện sẽ rất hay
  16 Tháng sáu 2018 lúc 18:49