Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trái Táo Độc

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Uy, chúng ta quen nhau lâu mà, không nhận ra mod hay trao đổi cách trình bày truyện cưng sao.
  6 Tháng sáu 2018
  Trái Táo Độc thích bài này.
 2. Trái Táo Độc
  Trái Táo Độc
  ... đó cũng là 1 cách làm quen sao... •_•
  6 Tháng sáu 2018
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Miễn có giao tiếp là có làm quen mà. (^O^)
  6 Tháng sáu 2018
 4. Trái Táo Độc
  Trái Táo Độc
  •_•

  Xin hỏi anh một điều thôi: "Anh là hủ?"
  6 Tháng sáu 2018
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Thể loại nào ta cũng ăn nên gọi ta là ăn tạp thì đúng hơn.
  6 Tháng sáu 2018
 6. Trái Táo Độc
  Trái Táo Độc
  thấy truyện mới của anh là đam lại cộng thêm hệ thống nên em mong đợi đó a~ /quắn quéo/

  Nói trước: Em là hủ nên mong bộ đấy của anh :v Có chương mới hú em
  6 Tháng sáu 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 7. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ok babe.
  6 Tháng sáu 2018