Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Genny
  Genny
  Trời một lần tốnb100 xu hai lần 200 ba lần 400 lận á
  4 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Flute like this.
 2. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Phân Vân. =)))
  4 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Genny and Flute like this.
 3. Flute
  Flute
  4 Tháng sáu 2018
 4. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  =.= rồi, Flute.
  4 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Genny and Flute like this.
 5. Flute
  Flute
  Tên hay không ạ? Thúc cho con tiền đổi tên đi.
  4 Tháng sáu 2018
 6. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Con nghèo lắm sao?==
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Flute and Genny like this.
 7. Flute
  Flute
  Nghèo rớt mồng tơi thúc ơi. 2 người bố thí con 500xu là được. n_n
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 8. Huyết Dụ
  Huyết Dụ
  Dao đổi tên rồi thì mình phải gọi Dao là gì đây? _( :3 」∠)_
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Flute and Genny like this.
 9. Genny
  Genny
  2 người để??
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Flute like this.
 10. Flute
  Flute
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Genny and Huyết Dụ like this.
 11. Genny
  Genny
  Xong.
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Flute like this.
 12. Flute
  Flute
  @Genny, muội thật pơ phệch. Cơ mà send thật à.
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 13. Genny
  Genny
  Dạ
  5 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Flute like this.
 14. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Có thể gọi là cút.
  6 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Genny and Flute like this.
 15. Flute
  Flute
  Con có phải là cháu của cậu không vậy? Sao cậu lại... OwO
  6 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Genny and Tóc Xanh like this.
 16. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chính vì con là cháu cậu nên cậu tốt với con thế còn gì.
  6 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Flute and Genny like this.
 17. Flute
  Flute
  Hông tin được.
  7 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.