Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tề Hy Tử

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Hi cô, gọi thế nào đây.
  3 Tháng sáu 2018
 2. Tề Hy Tử
  Tề Hy Tử
  A Hy =]]]
  4 Tháng sáu 2018
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Cô 17 à...
  4 Tháng sáu 2018
  Tề Hy Tử thích bài này.
 4. Tề Hy Tử
  Tề Hy Tử
  Ừa :v sắp 18 =]]]
  5 Tháng sáu 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  cô muốn xưng hô thế nào
  10 Tháng sáu 2018
 6. Tề Hy Tử
  Tề Hy Tử
  Gọi ta A Hy, Tiểu Hy đều được
  17 Tháng sáu 2018
  Lạc Trần Giang thích bài này.